San Paolo 1,2,3 – 1996-99

Via Alessandro Manzoni, San Paolo d'Argon, BG, Italia